علم‌الهدی: سیل، خشم خدا نبود

علم‌الهدی امام جمعه مشهد در سخنانی گفت: سیل، خشم خدا نبود. وقتی مدیریت جهادی نباشد، از هر حادثه ای ولو رحمت الهی، نکبت به وجود می‌آید. سیل گلستان قابل مهار بود اگر مدیریت متکلفانه نباشد، دشمنان لبخند می‌زنند و می‌گویند این همه گفتید «مرگ بر آمریکا»، نفرتش خودتان را گرفتید. وقتی سونامی در یک ایالت آمریکا آمد، تا یک ماه آب و برق مردم را وصل نکردند.

#سیلسراسری #آمریکا #سیلگلستان #علمالهدی #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon