علم‌الهدی« مجری زن می‌خواهیم چی‌کار؟!»

علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد گفته است: «این‌که یک زن باحجاب با یک فرد نامحرم بگو و بخند داشته باشد و دل بدهد و قلوه بگیرد یا مردان بازوها، سینه و یخه بازشان را به نمایش بگذارند و لباسی بپوشند که زن را تحریک کند بی‌عفتی است. در صداوسیما می‌توان به جای زنان از گوینده مرد استفاده کرد. لازم نیست یک زن گوینده و مجری باشد.»

#دیدگاهنو #زنان #صداوسیما #علمالهدی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon