علی علیزاده از اخراج از دانشگاه میدل‌سکس انگلستان تا رسیدن به راهپیمایی اربعین!

علیزاده که شهرتش را مدیون بی‌بی‌سی فارسی است، ابتدا در زمانی که صرفا دانشجوی فلسفه در دانشگاه میدل‌سکس انگلستان بود بعنوان مدرس فلسفه و کارشناس به شبکه بی‌بی‌سی دعوت می‌شد. پس از انحلال دپارتمان فلسفه میدل‌سکس، علیزاده به این امر اعتراض می‌کند که به دلیل اعمال خشونت فیزیکی بر کارکنان دانشگاه از این دانشگاه اخراج می‌شود. پس از این، علیزاده که دستش از رسیدن به عناوین دانشگاهی کوتاه مانده بود، با حمله و اتهام زنی به مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کرد بیشتر به جمهوری اسلامی نزدیک شود.

بر اثر شکایت جواد اکبرین از علیزاده او ناگزیر به خروج از انگلستان شد و سرانجام با کمک سپاه و نهادهای امنیتی به جنوب لبنان رفت. پس از مدتی راهی عراق شد و اینروزها عکس هایش در راه‌پیمایی اربعین منتشر می‌شود. باید دید آیا سپاه سرسپردگی علیزاده را باور کرده و او به نان و نوایی در تهران خواهد رسید یا او هم سرانجامی مشابه دیگر پادوهای ناکام جمهوری اسلامی خواهد داشت.

#عراق #جواداکبرین #علیعلیزاده #سپاه #دیدگاهنو #انگلس #بیبیسی #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon