علی مطهری: «اسماعیل بخشی شکنجه نشده است، با بازجوها صحبت کردم»

علی مطهری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان گفت:«ما به بازجویان زنگ زدیم و از آنان سوال کردیم که آیا شما بخشی را شکنجه کرده‌اید؟ گفتند به هیچ وجه ما شکنجه نکرده ایم او را . اسماعیل بخشی هم نتوانست اسنادی درباره شکنجه شدنش به نمایندگان ارائه کند. بنابراین نتیجه گرفتیم که ادعای بخشی دروغ است».

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از اعلام شکنجه و آزار و اذیت در دوران بازداشت، برای بار دوم توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

#شکنجهوبازداشت #دیدگاهنو #علیمطهری #اسماعیلبخشی #سپیدهقلیان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon