عکس گرفتن از بانک مشترک ایران و ونزوئلا ممنوع شد

مهدی الیاسی روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای خبر از ممنوعیت عکس گرفتن از تابلو بانک مشترک ایران و ونزوئلا داده است. وی در صفحه فیسبوک خود نوشت: دفتر مرکزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا در خیابان خالد اسلامبولی. وقتی داشتم عکس می‌گرفتم مامور حراستی که در عکس می‌بینید داد زد آقا عکس نگیر. گفتم من خبرنگارم، چرا عکس نگیرم؟ گفت نمی‌دونم به ما گفتن مواظب باشیم کسی از بانک عکس نگیره؟». این روزنامه نگار اقتصادی همچنین در ادامه با مطرح کردن سوالی نوشت«به نظرتون چرا به حراست بانک مشترک ایران و ونزوئلا گفتن مراقب باشن کسی از تابلوی بانک عکس نگیره؟».
دفتر مرکزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا در خیابان خالد اسلامبولی. وقتی داشتم عکس می‌گرفتم مامور حراستی که در عکس می‌بینید… Posted by Mehdi Elyasi on Thursday, January 31, 2019

#بانکمشترکایرانوونزوئلا #جمهوریاسلامی #دیدگاهنو #ونزوئلا

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon