غیرقابل پخش! سخنان علی خامنه‌ای در نماز جمعه سال ۱۳۵۸


علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این ویدیو صحبت های می‌کند که در سال ۱۳۵۸ انجام داده است و حال آن سخنان درست در مقابل خود علی خامنه ای است. علی خامنه‌ای به عنوان خطیب نماز جمعه تهران در سال ۱۳۵۸ از نقش مسئولان و مقامات در شکل گیری وضعیت جامعه سخن می‌گوید.


#خامنهای #دیدگاهنو #علیخامنهای #مقاماتجمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon