فرانسه ممنوعیت پرواز «ماهان‌ایر» را اجرایی کرد

پس از ممنوعیت پرواز هواپیماهای شرکت هوایی ماهان ایر جمهوری اسلامی به آلمان، دولت فرانسه از امروز ممنوعیت پرواز این شرکت متعلق به جمهوری اسلامی را در لیست تحریم خود قرار داد. ممنوعیت پرواز این شرکت هوایی منجر به تعطیل شدن ۴ خط پرواز هوایی هفتگی از فرودگاه ایران به فرودگاه «شارل دوگل» فرانسه شده است. فرانسه این تصمیم را به دلیل فشارهای ایالات متحده انجام داده است.

#تحریم #ماهانایر #دیدگاهنو #ایرانایر #ایران #فرانسه #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon