«فراکسیون امامزادگان» در مجلس تشکیل شد

فراکسیون امامزادگان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که در این فراکسیون، سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر به عنوان رئیس، احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه به عنوان نایب رئیس اول و محمدعزیزی نماینده مردم ابهر و خرمدره به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. همچنین شهروز برزگر کلشانی نماینده مردم سلماس به عنوان دبیر اول، فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و طارم به عنوان دبیر دوم و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند.

#دیدگاهنو #فراکسیونامامزادگان #مجلس

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon