فم‌تریپ تحت کنترل دولت اداره می‌شود

پس از حواشی فراوان درخصوص پروژه فم‌تریپ معاون وزارت میراث فرهنگی خبر از حمایت مستقیم وزارتخانه و دولت از این پروژه داد و گفت: ما نیاز داریم تصویری خوب از ایران در سطح رسانه‌های دنیا منتشر شود از این رو هر روشی که احساس می‌کنیم در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی است را می‌توانیم پیگیری کنیم. فم ‌تریپ با حمایت‌های وزارتخانه در حال اجراست و برنامه‌های آنها تحت کنترل ماست.

این پروژه در فضای مجازی به یک پروژه شخصی و غیردولتی معرفی شده بود و انتقادات فراوانی از سوی منتقدان جمهوری‌اسلامی را دریافت کرده بود.

#گردشگری #فمتریپ #دیدگاهنو #دولت #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon