فیروز نادری؛ اول باید رژیم را سرنگون کرد

فیروز نادری از مدیران سابق ناسا در توییتر خود باری دیگر خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شد. وی در توییتر خود نوشت: برنامه‌ریزی برای فردای ایران کاری‌ست بجا (و حتا ضروری).اما «آن فردا» نخواهد آمد مگر که رژیم کنونی برود.تلاش برای سرنگونی این رژیم و هم‌زمان گفتن این‌که میخواهیم غیر سیاسی‌بمانیم مثل اینه که درون آب بپریم اما نخواهیم که خیس بشیم .امریست نشدنی.


برنامه‌ریزی برای فردای ایران کاری‌ست بجا (و حتا ضروری).اما «آن فردا» نخواهد آمد مگر که رژیم کنونی برود.تلاش برای سرنگونی این رژیم و هم‌زمان گفتن این‌که میخواهیم غیر سیاسی‌بمانیم مثل اینه که درون آب بپریم اما نخواهیم که خیس بشیم .امریست نشدنی — Firouz M. Naderi (@Firouz_Naderi) February 23, 2019

#جمهوریاسلامی #دیدگاهنو #فیروزنادری #ققنوس

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon