قدرت داماد شمخانی بر حکم دیوان عدالت اداری چربید!

یاشار سلطانی با انتشار عکسی از عمارت حسین میرمحمدعلی، داماد علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: «آن طبقه‌ای که روی آن پرچم امام‌حسین را به «نیزه»کرده اند و چند طبقه‌ی زیرین آن، حکم ماده ۱۰۰ ‎تخریب دارند! اما الان ماه‌هاست که به شکل عجیبی با گرفتن دستور موقت توقف اجرای حکم، از ‎دیوان عدالت اداری، عمارت را تکمیل و به پرچم رسیده‌اند! حدود ۳هفته پیش هم همین سوال را از دیوان پرسیدیم اما نه پاسخی آمد و نه پیشروی ساخت‌‌وساز آقای ‎«میرمحمدعلی» متوقف و یا نشانه‌ای از اجرای ‎تخریب نمایان شد. موضع دیوان در برابر این دهن‌کجی به قانون و مردمی که در جریان این تخلفات گسترده قرار گرفته‌اند، همچنان سکوت است؟».

#علیشمخانی #یاشارسلطانی #فساداقتصادی #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #حسینمیرمحمدعلی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon