قدردانی یک زندانی سیاسی از دولت فرانسه درمورد برخورد با معترضان فرانسوی

یکی از زندانیان سیاسی زندان اوین در نامه‌ای که در اختیار دیدگاه‌نو قرار داده است نسبت به برخورد مقامات فرانسه در مواجهه با اعتراضات اخیر در این کشور متن زیر را نوشته است. وی با مقایسه نسبت به رفتار مقامات جمهوری اسلامی و دولت فرانسه این متن را نوشته است.

در تلگرام بخوانید

در شرایطی که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی (سیمای ملی) به عنوان پروپاگاندای رسمی حکومت ایران این روزها در بخش های مختلف خبری اعتراضات مردم فرانسه رابه صورت زنده پوشش خبری میدهد و تقبیح برخورد دولت فرانسه با معترضان میپردازد.من عنوان یک ایرانی به دلایل زیر از فرانسه قدردانی میکنم : ۱-دولت فرانسه بر خلاف حکومت ایران اجازه داده است لحظه به لحظه وقایع اعتراضات جلیقه زردها به طور زنده از همه شبکه های خبری دنیا از جمله تلویزیون حکومتی ایران پخش شود و برخلاف حکومت ایران خبرنگاران را به علت ثبت خبر اعتراضات بازداشت و محاکمه نکرده است. ۲_دولت فرانسه معترضان را عوامل سرویس های جاسوسی خارجی معرفی نکرده است و هیچ معترضی را به اتهام اعتراض به فساد فی الارض از طریق تخریب انوال عمومی و در نتیجه به اعدام محکوم نکرده است برخلاف ایران که طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی معترضان به اعدام محکوم میشوند. ۳_ دولت فرانسه در مقابل خواسته معترضان در یک مرحله اقدام به عقب نشینی کرده در حالی که حکومت ایران در جریان اعتراضات متعدد یک دهه اخیر به ویژه اعتراضات دی ماه ۹۶ و اعتراض دراویش در تهران و دیماه ۹۶ گذشته ۹ شهر ایران نه تنها به خواسته هاط معترضان تن در نداد بلکه آن اعتراضات را به عوامل خارجی مربوط دانست. ۴_ دولت فرانسه بر خلاف حکومت ایران در صفوف معترضات رخنه نمیکند و به تخریب اموال عمومی و آتش زدن اماکن عمومی و خودروها مبادرت نمی ورزد و آن را به گردن معترضان نمیاندازد تا بهانه ای برای سرکوب آنها به دست بیاورد؛ بلکه این معترضان فرانسوی هستتد که همانطور که در همه فیلم های منتشر شده مشاهده میشود بعضا اموال عمومی رابه آتش کشیده اند. ۵_دولت فرانسه حضور در اعتراضات را به عنوان همکاری با دول متخاصم نمیخواند در حالی که حکومت ایران تقریبا در همه موارد که با اعتراضات گسترده مردمی روبه رو شده ،معترضان را عوامل بیگانه معرفی کرده و مجازات سنگینی را برایشان در نظر میگیرد. ۶_دولت فرانسه با بازداشت شدگان اعتراضات مردمی به عنوان به عنوان اسرای کفار برخورد نمیکند و برخلاف حکومت ایران آنها را در اماکنی همچون سوله کهریزک مورد شکنجه و تجاوز قرارنمیدهد و کسی را در زیر شکنجه به قتل نمیرساند. ۷_دولت فرانسه حق اعتراض مردمی به همه ارکان خود را قانونا به رسمیت شناخته و برخلاف حکومت ایران که در چهل سال گدشته بجز به عوامل وابسته به حکومت به مردم اجازه برگزاری اعتراض نداده است . در پایان به عوامل تهیه پروپاگاندای صدا وسیمای ملی توصیه میشود که از تجربه دموکراسی در فرانسه درس گرفته و همانطور که خبرنگاران خود را درصفوف معترضان فرانسوی میفرستند و آن اعتراضات را پوشش زنده خبری میدهند،در قبال اعتراضات مردمان سرزمیت خودشان نیز چنین برخوردی از خود نشان دهند نه اینکه پس از فرو کش کردن اعتراضات مردم ایران به محل اعتراضات خبرنگاران اعزام کنند و از آرامش و صلح و صفا گزارش تهیه کنند. دلنوشته ای از زندانی سیاسی عقیدتی دی ماه ۹۷ زندان اوین

#زنداناوین #اعتراضاتدرفرانسه #دیدگاهنو #صداوسیما #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon