لباس جدید تیم ملی فوتبال ایران

لباس تیم ملی ایران


لباس تیم ملی ترکیه


در تلگرامبخوانید

از لباس تیم ملی فوتبال ایران رسما با حضور کفاشیان پرده برداری شد. شرکت GIVOVA طراح این لباس سابقا طراح و تولید کننده لباس تیم ملی “مالت” بوده است. طراحی و کیفیت ضعیف لباس تیم ملی فوتبال ایران مورد انتقاد و تمسخر قرار گرفته است و برخی آنرا تکه پارچه ای سفید دانسته اند که نیازی به شرکت تولید کننده نداشته و در بازار تهران پارچه های فله ای با کیفیت و طراحی مرغوب تر یافت میشوند! این در حالی است اخیرا از لباس تیم ملی ترکیه نیز پرده برداری شده است که در تصویر آمده است. یکی از مخاطبان در سایت فدراسیون فوتبال نوشته است ” به نظر میرسد این لباس را از دیوار مهربانی فیفا برداشته اید”

#دیدگاهنو #کفاشیان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon