متهم فساد اقتصادی، هنوز رئیس پژوهشکده بانک مرکزی است

 چهار جلسه از رسیدگی به پرونده متهم علی دیواندری و گروه او به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت می‌گذرد.  علی دیواندری ۴۶ ساله فرزند محمد متهم ردیف اول پرونده به اتهام خیانت در امانت وجوه بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو در حال حاضر به لحاظ تودیع وثیقه آزاد است.  در حالی که از دیواندری به عنوان متهم ردیف اول پرونده یاد و او با همین عنوان در جلسات دادگاه حاضر می‌شود، اما هنوز طبق اعلام سایت پژوهشکده پولی و بانکی، رئیس این پژوهشکده محسوب می شود. جالب اینجاست دیواندری در جلسات بازپرسی و بازجویی به گونه‌ای صحبت کرده بود که گویی از موضوعات پولی و بانکی اطلاعی ندارد، اما در جلسه گذشته دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان به او تذکر داد که شما ریاست پژوهشکده پولی و بانکی را بر عهده داشتید و نمی‌توانید بگویید که از موضوعات و موارد خلاف بانکی بی خبر هستید.

صدور کیفرخواست علیه متهم ردیف اول پرونده و انتساب اتهامات مختلف به او نمایانگر انجام فعلی مجرمانه است اما حضور او در ریاست مجموعه بزرگی همچون پژوهشکده پولی و بانکی آن هم در زمانی که به او اتهامی نسبت داده شده است خود جای سوال دارد و مشخص نیست که آیا او اکنون متهم است یا پژوهشگر.

#علیدیواندری #خیانت #اختلاس #دیدگاهنو #سایتپژوهشکدهپولیوبانکی #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon