مجلس ۱۰۶ میلیارد تومان طی چهار ماه هزینه داشته است

با بررسی داده‌های پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی در چهارماهه سال بیش از ۱۰۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه دریافت کرده که حدود ۹۶ درصد آن مربوط به هزینه‌های عمومی و ۴ درصد مربوط به حقوق و مزایای کارکنان است. در حالی چنین بودجه‌های کلانی صرفا خرج اداره مجلس شورای اسلامی می‌شود که در صورت صرف این هزینه به مناطق محروم منجر به پیشرفت مناطق متعددی خواهد شد.


با بررسی داده‌های پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور نشان می‌دهد #مجلس شورای اسلامی در چهارماهه سال بیش از ۱۰۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه دریافت کرده که حدود ۹۶ درصد آن مربوط به هزینه‌های عمومی و ۴ درصد مربوط به حقوق و مزایای کارکنان است. pic.twitter.com/MhAWtEoZOC — دیدگاه نو (@didgahenow) September 11, 2019

#مجلس #دیدگاهنو #شورایاسلامی #هزینههایمجلس #جمهوریاسلامی #مناطقمحروم

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon