مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز، علی خامنه‌ای را جهت پاسخگویی دعوت کرد

مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز از علی خامنه‌ای جهت پاسخ به عملکرد خود وی را به دانشگاه شیراز دعوت کردند. پیش از این دانشجویان، مجمع داشجویان عدالتخواه تهران رهبر جمهوری اسلامی را فراخوانده بود که پس از چندی مجبور به تغییر بیان شدند. تاکنون علی خامنه‌ای هرگز پاسخگوی عملکرد خود به هیچ نهاد و سازمانی نبوده است. مجلس خبرگان در نظام جمهوری‌اسلامی که وظیفه ذاتی آن نظارت بر عملکرد نهادرهبری در ایران است نه تنها از علی خامنه‌ای تاکنون پاسخی جهت عملکردهایش دریافت نکرده بلکه به عنوان مرکز بیعت و تاییدگر رویکردهای علی خامنه‌ای بوده است.

در متن نامه مجمع دانشجویان عدالتخواه نوشته شده است:« نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در سه دهه تحت مدیریتتان توضیح و همچنین به منظور پاسخگویی به برخی موضوعات از جمله نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضاییه، عدم پاسخگویی برخی منصوبین حضرتعالی همچون ائمه جمعه نسبت به عملکرد خود و اطرافیانشان، شکل گیری توافق نامه برجام، اهداف حضور جمهوری اسلامی در منطقه، عملکرد نهادهای تحت اشراف رهبری و…» ذکر شده است.

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon