محسن رفیقدوست؛« شرط دریافت ۱۰ موشک، شلیک یک موشک به عربستان بود»

محسن رفیقدوست از موسسان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می‌گوید« به همراه آقای صفوی به دیدار قذافی رفتم. در این دیدار ۱۰ موشک به ما داد و گفت یک شرط دارم؛ اینکه یکی از این ۱۰ موشک را به سمت عربستان سعودی شلیک کنید. من در آن زمان این شرط را پذیرفتم».

#سپاهپاسداران #قذافی #عربستانسعودی #دیدگاهنو #محسنرفیقدوست

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon