محمدجواد جزایری آقازاده‌ایی پر مشغله!

محمدجواد جزایری پسر موسوی جزایری نماینده خامنه‌ای در خوزستان و دارای مسئولیت‌های متعددی است. فرزند امام جمعه این استان در هئیت مدیره‌های متعددی عضویت داشته و دارای سمت است که می توان به مسئولیت‌های وی در بخش های چون موارد زیر اشاره کرد.

۱. نماینده در ستاد امر به معروف و نهی از منکر

۲. هئیت مدیره شورای عالی ورزش!

۳. هیئت مدیره سازمان امور جوانان

۴. مدیر دفتر مجمع جهانی اهل بیت

۵. هیئت مدیره شورای فرهنگ خوزستان

محمدجواد جزایری مسئولیت‌هایی همزمان اما با ردیف های بودجه‌ای مجزا مصوب دولت روحانی را در اختیار دارد. فرزند نماینده ولی فقیه در استان خوزستان انتقادات به خود را بی‌اساس و ساخته دشمنان اسلام و ایران عنوان کرده بود.#محمدجوادجزایری #ژنخوب #خوزستان #خامنهای #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon