محمدرضا جعفرآقایی داماد علی‌اکبر ولایتی، ژن خوبی دیگر

محمدرضا جعفرآقایی داماد علی‌اکبر ولایتی با تصاحب چندین منصب در موسسات دولتی و نیمه دولتی که برخی از آنها عبارتند از: ۱- نایب رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی. ۲- مدیرعامل شرکت گروه تجارت بین الملل آتیه خواهان بانک ملت. ۳- نایب رییس هیئت مدیره شرکت داروسازی اسوه بانک ملی. ۴- عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی بانک ملت. ۵- سرپرست اداره اخبار فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و خود علی اکبر ولایتی نیز دارای بیش از ۳۲ شغل است که وی به ابوالمشاغل ایران معروف است.

#ژنخوب #علیاکبرولایتی #محمدرضاجعفرآقایی #دیدگاهنو #ابوالمشاغلایران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon