محمد خاتمی به دنبال آزادی کاظم دارابی، عامل ترور مخالفین نظام در میکونوس

کاظم دارابی عامل کشتار مخالفین حکومت در میکونوس: خاتمی در سفر به آلمان پیگیر کار من شد. کاظم دارابی کازرونی، از جمله متهمان دادگاه میکونوس که به حبس ابد محکوم شده بود به خبرگزاری مهر گفته “رئیس دولت اصلاحات [محمد خاتمی] در سفرش به آلمان و در دیدار با صدراعظم پیگیر کار من شد و با خانواده من دیدار کرد و گفت دولت آلمان قول داده پس از ۱۰ سال حبس من را آزاد کند که زیر قولشان زدند و نکردند“. پس از حمله به رستوران میکونوس که در آن سه رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و مترجم‌شان کشته شدند، جمهوری اسلامی ایران به “تروریسم دولتی” محکوم شد و تمام کشورهای اروپایی سفرای خود را از ایران فراخواندند. ایران دخالت در این قتل‌های سیاسی را کرده بود. محمد خاتمی در تابستان ۱۳۷۹ به آلمان رفت و با گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان دیدار کرد.کاظم دارابی در سال ۱۳۸۶ پس ۱۵ سال زندان به ایران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال وزارت خارجه ایران قرار گرفت.

#کاظمدارابی #محمدخاتمی #دیدگاهنو #میکونوس #آلمان #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon