مدالی بر ویرانی شام! کاریکاتور قاسم سلیمانی

شاهرخ حیدری طرح کاریکاتوری خود را به قاسم سلیمانی و مدال ذوالفقار وی اختصاص داده است. کاریکاتوریست نام این طرح را مدالی برای ویرانی شام! انتخاب کرده است. این طرح در وبسایت موسسه توانا انتشار یافته است.

#دیدگاهنو #قاسمسلیمانی #نشانذوالفقار

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon