مروری بر مواضع پوتین درباره سوریه سه ماه گذشته

صحبت های پوتین درباره سوریه و عدم دخالت نظامی در کمتر از سه ماه گذشته


© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon