مشایی چه می خواهد بگوید؟

سال هاست این‌ تئوری در محافل عمومی مطرح می شود که “احمدی نژاد، پرونده هایی از‌مقامات عالیرتبه نظام در اختیار دارد که موجب مصونیت او و ترس‌ سران جمهوری اسلامی از وی شده است”.  آنچه  شایعات مطرح در کوچه و بازاردرخصوص دسترسی احمدی نژاد به برخی  پرونده ها را رسمیت بیشتر بخشید اظهارات علی مطهری بود. وی پس از توقف ” طرح‌سوال از رئیس جمهور ” دراوایل نیمه دوم  سال هزار و سیصد و نود ، استعفای خود ازنمایندگی مجلس را اعلام کرد.‌ مطهری  روز چهارشنبه یازدهم مهرماه همان سال ، ضمن تشریح دلایل “طرح سوال از‌احمدی نژاد ” اظهار داشت :”  نمی‌توان گفت چون فردی تعدادی پرونده زیر بغل دارد و جسارت لازم را هم دارد همه باید مطابق میل او رفتار کنیم تا دوره اش به سر رسد.” پرونده هایی که علی مطهری به آنها اشاره کرد قاعدتا مدارکی بود که گفته می شد پس از عزل محسنی اژه ای از و تصدی وزارت اطلاعات توسط احمدی نژاد   – تابستان سال هشتاد و هشت – به دست احمدی نژاد و یاران او افتاده است.

در تلگرام بخوانید

در هشت سال و چند ماه گذشته ، خبرسازی ها و داستان سرایی ها در خصوص “پرونده های زیر بغل احمدی نژاد” هیچگاه ، متوقف نشد. اما متناسب با سکوت یا نمایش های احمدی نژاد و یارانش ، بر حجم داستان ها  افزوده یا از آن کاسته شده است. روزهای اخیر بار دیگر صحبت های علنی و درگوشی پیرامون ” وحشت سران نظام از احمدی نژاد و تیم او‌” اوج‌گرفته که دلیل آن ، انتشار ویدئوی اسفندیار رحیم‌مشایی می باشد. مشایی در این ویدئو ادعا کرده که در صورت بازداشت او ، نواری ‌منتشر خواهد شد که پشت پرده بسیاری از اتفاقات را آشکار می سازد. بازیگردانی  تیم احمدی نژاد و همراهی خواسته یا ناخواسته  برخی بازی خوردگان‌ با آنها ، فضایی ایجاد کرده که کمتر کسی به عمق ادعاها توجه می کند.‌ نگارنده  مایل است بدون توجه به قهرمان سازی ها یا پیشگویی های رویاپردازانه ، به طرح این‌سوال بپردازد که ” احمدی نژاد و مشایی قرار است‌چه بگویند؟” قاعدتا قرار نیست در مورد نمره انضباط سید علی خامنه ای در دوره دبستان ، افشاگری کنند. نحوه زندگی او در سالهای قبل از انقلاب هم ،  تاثیر چندانی بر نگاه فعلی ایرانیان‌به او ندارد. قصه جدا شدن   نزدیکترین دوستان – وحتی بستگان -‌ رهبر  نیزآنقدر مکرر شده ،  که دیگر شنیدن‌آن‌- حتی اگر جدایی ناطق نوری باشد- برای کسی جذاب نیست. شرایط جسمی و سنی خامنه ای ،  داستان سرایی پیرامون‌ روابط جنسی او را باور ناپذیر نموده یا حداقل به راحتی ، پذیرفته نخواهد شد. ضمن آنکه یکی از پیامدهای استقرار جمهوری اسلامی ، عادی شدن تنوع طلبی های جنسی و گسترش خیانت های خانوادگی بوده ولذا حتی به فرض وجود ،  افشای روابط‌نا متعارف ، چیزی بر منفوریت  رهبر و عواملش نخواهد افزود.‌‌ پس مشایی و دوستانش چه نقطه ضعفی از ارکان حکومت در اختیار دارند که به زعم‌عده ای ، برای آنان مصونیت ساز شده است ؟

به نظر می رسد در سه  عرصه، ممکن است تیم‌احمدی نژاد موفق به جمع آوری مدارکی شده باشند: وابستگی خارجی ،  تخلفات مالی در داخل و حمایت از متخلفان اقتصادی  و  ریخت و پاش در خارج علیرغم وجود میلیونها نیازمند در داخل . حقیقت آنست که هم اکنون ، کمتر ایرانی است که از باج دهی های حقیرانه جمهوری اسلامی به چین و روسیه بی خبر باشد. کوتاه آمدن مکرر در برابر تاخیر های عمدی روسیه در راه اندازی نیروگاه بوشهر و تحویل سامانه موشکی اس – سیصد ،  انعقاد قرار دادهای کلان بدون‌توجه به خلف وعده های روسیه ،  باز کردن سخاوتمندانه درب پایگاههای هوایی ایران به روی هواپیماهای جنگی  روسیه ،  سکوت در برابر کشتار مسلمانان روسی توسط آدمکشان پوتین  و تبدیل جمهوری اسلامی به مهره بازی روسیه در تعاملات با قدرت های غربی ، تردیدی در وابستگی رهبر جمهوری اسلامی به روسیه باقی نگذاشته است .  دومین افشاگری محتمل احمدی نژادی ها ، می تواند مربوط به فساد مالی رهبر و نهادهای وابسته به او باشد. اما کدام‌افشاگری بالاتر از تاکید صریح احمدی نژاد  – در کسوت رئیس جمهور –  بر دخالت سپاه در فعالیت های قاچاق؟ کدام رسوایی مالی  بالاتر از اختلاس چند هزار میلیارد تومانی که رهبر با صدور فرمان ” کش ندهید ” مشارکت خود در آن را به نمایش،گذاشت؟ کدام آبروریزی بالاتر از وجود شصت و سه حساب شخصی به نام رئیس قوه قضائیه که سود چند صد میلیارد تومانی سالانه آن‌با مجوز رهبر و بدون هر گونه نظارت قانونی به مصرف می رسد؟ کدام اقدام  مخرب اقتصادی ، بالاتر از دستور رهبر برای معافیت نهادهای وابسته به او از پرداخت مالیات که جمعا هر سال هزاران میلیارد تومان‌ است ؟ احمدی نژادی ها در مورد ریخت و پاش های بی حساب و کتاب در خارج چه می خواهند بگویند در حالی که شیخ حسن‌نصراله اخیرا با استهزای مردم ایران اعلام کرد: ” تا زمانی که جمهوری اسلامی پول داشته باشد ما هم پول داریم ” . همزمان با اعلام آمار وجود دوازده میلیون فقیر مطلق در ایران از سوی رئیس کمیته امداد،  اخبار بذل و بخشش های سرقت گونه رهبر از اموال ملت ایران به لبنانی ها، فلسطینی ها و عراقی ها منتشر شد.  اخبار مربوط به شهوترانی های سیاسی و ماجراجویی های جمهوری اسلامی در خارج از مرزها و تامین هزینه آنها از جیب ملت ایران نیز هم‌اکنون در دسترس همه ایرانیان است. بعید می دانم تیم فریب کار احمدی نژاد بتواند اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار مردم‌بگذارد.

آنچه در مورد سه عرصه فوق الذکر توضیح داده شد قابل تسری به  سایر رسوایی های قضایی ، امنیتی، فرهنگی و سیاسی مرتبط با رهبر می باشد.‌لذا با اطمینان می گویم احمدی نژاد و تیم‌او، مطلب مهمی در اختیار ندارند که بتواند رسوایی های نظام را به سطح جدیدی برساند و در عین‌حال بر تنفر عمومی از تیم‌احمدی نژاد نیفزاید. پس آنها به دنبال چه هستند و کدام تغییر در شرایط عمومی کشور ، آنها را به علنی سازی برخی اقدامات تشویق کرده است؟ به باور نگارنده ، احمدی نژاد مانند بسیاری از اصلاح طلبان و اصولگرایان ، مرگ‌رهبر را نزدیک می بینند و  هر یک‌به شیوه خویش در حال یارگیری هستند. در مورد نشانه های مرگ‌رهبر و تنظیم رفتار جناح ها، محافل و تیم‌های سیاسی  بر اساس شرایط پس از خامنه ای ، یادداشت دیگری خواهم نوشت.

در تلگرام بخوانید

#مجتبیواحدی #مشایی #سپاه #دیدگاهنو #خامنهای #احمدینژاد

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon