مصدق در حصر

سیزدهم مرداد سال ۱۳۳۵ شمسی، دکتر محمد مصدق پس از تحمل سه سال زندان به احمد آباد تبعید شد. در سالگرد آغاز حصر مصدق تصاویری از کتاب «در خلوت مصدق» نوشته شیرین سمیعی(همسر محمود مصدق) انتخاب شده است که مصدق را در کنار همسرش ضیاءالسلطنه و دیگر اقوام در دوران مختلفی از حصر خانگی نشان می‌دهد. دکتر مصدق که دولت او با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ساقط شده بود، تا پایان عمر به مدت ۱۰ سال و هفت ماه در این روستا تبعید و محصور بود.شیرین سمیعی، مینو مصدق، ضیااشرف بیات، منصوره متین‌دفتری، قدس اعظم همسر احمد مصدق، مجید بیات، فرهاد دیبا و محمود مصدق افرادی هستند که در تصاویر در کنار دکتر مصدق دیده می‌شوند.


#حصرخانگی #دیدگاهنو #محمدمصدق

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon