مطلب طنزی که به تعطیلی نشریه صدا منجر شد؛ توهین به خامنه‌ای؟


در تلگرامبخوانید

یاسر جبرائیلی از بازجویان اطلاعات سپاه و معاون پژوهش خبرگزاری فارس با اعتراض به انتشار مطلبی طنز در نشریه صدا، سناریو توقیف و تعطیل کردن این نشریه را کلید زد. جبرائیلی مطلب طنز منتشر شده توسط آیدین سیارسریع را مصداق توهین به خامنه ای تلقی کرده بود. نویسنده در این مطلب طنز، احمدی نژاد و آمدنش را به داستان رابین هود تشبیه میکند و در جایی هم از گالیور نام برده میشود که گویا اعتراض تندروها به این بخش است و معتقدند که منظور از گالیور در واقع علی خامنه ای رهبر ایران است. گالیور شخصیت اصلی داستانی است به نام “سفرهای گالیور” که در یکی از سفرهایش بدست آدم کوچولوها اسیر میشود. مشخص نیست که چرا طرافداران آقای خامنه ای گمان کرده اند که منظور از گالیور، آقای خامنه‌ای است چرا که داستان گالیور بیشتر شبیه به محصوران و مخالفان آقای خامنه‌ای است و شبیه کردن شخصیت گالیور به آقای خامنه‌ای بیشتر توهین به این شخصیت داستانی به نظر میرسد تا توهین به رهبر ایران. محمد قوچانی سردبیر نشریه صدا پس از این اعتراضات با تبری جستن از آیدین سیار سریع اعلام کرد که این نشریه بطور داوطلبانه انتشار خود را متوقف خواهد کرد.

#آیدینسیارسریع #توقیفصدا #یاسرجبرائیلی #دیدگاهنو #محمدقوچانی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon