معاون آموزش و پرورش:زنگ نماز اجباری ولی شرکت دانش آموزان در آن اختیاری است

علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در خصوص زنگ اجباری نماز و اختیاری بودن مشارکت دانش‌آموزان اعلام کرد :«زنگ نماز برای مدیران مدارس اجباری است و هر مدیری مکلف است ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در برنامه درسی برای زنگ نماز خالی کند. حضور دانش‌آموزان برای شرکت در نماز اختیاری است و الزام و اجباری برای شرکت حضورشان وجود ندارد.»

اظهار جملات متناقض از سوی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد که مقامات جمهوری‌اسلامی اعتقاد به بخشنامه‌های خود نیز ندارند و به همین دلیل در رسانه‌های جمعی نیز این سخنان را می‌گویند.


اجباری یا اختیاری؟ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش :«زنگ نماز برای مدیران مدارس اجباری است و هر مدیری مکلف است ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در برنامه درسی برای زنگ نماز خالی کند. حضور دانش‌آموزان برای شرکت در نماز اختیاری است و الزام و اجباری برای شرکت حضورشان وجود ندارد.» pic.twitter.com/U717eIWg57 — دیدگاه‌نو (@didgahenow) November 2, 2019

#علیرضاکاظمی #آموزشوپرورش #اجباریبودننماز #مدرسه #رنگنماز #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon