معاون وزیر بهداشت از ‘کمبود جدی’ پزشک در ایران خبر داد

ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت از کمبود جدی پزشک در ایران خبر داده است. او گفته است: “در حال حاضر شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک در کشور ۱.۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است.” او همچنین گفت “این درحالیست که کف مورد نیازمان در این زمینه ۲.۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بوده و حتی بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین ۳.۵ تا ۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارند.” بگفته معاون وزیر بهداشت تعدادی از این پزشکان به دلیل ملاحظاتی که در انتخاب دانشجو وجود داشته و بنابر شرایطی که داشتند، به خارج از کشور رفته‌اند.

شهروندان ایرانی به دلیل اختناق سیاسی و اقتصادی در ایران تلاش می‌کنند از ایران مهاجرت کنند و متخصصان و پزشکان نیز در این راستا مهاجرت بیشتری دارند.

#پزشک #پزشکدرایران #مهاجرت #معاونوزیربهداشت #ایران #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon