مقایسه اظهارات احمدی‌نژاد و روحانی در زمان تحریم‌ها

محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی دو رئیس‌جمهوری در ایران در دوران تحریم دولت ایالت متحده آمریکا مواضعی اتخاذ کردند و در سخنرانی‌های خود روی موارد تاکید کردند که عمدتا مشابه یکدیگر بوده است. محمود احمدی‌نژاد با بی‌تاثیر بودن فشار آمریکا به دولت جمهوری اسلامی در تاریخ دوم بهمن ۸۵ اعلام کرد که «وضعیت نسبت به پارسال به مراتب بهتراست. آمریکا در عرصه جهانی منزوی شده است» این در حالی‌ست که حسن روحانی نیز در تاریخ دوم شهریور ۹۸ سخنانی مشابه رئیس جمهور پیشین اعلام کرد. حسن روحانی گفت: «وضع نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر است. هیچوقت آمریکا به این منزوی نبوده است»


#محموداحمدینژاد #آمریکا #تحریم #حسنروحانی #دیدگاهنو #اقتصاد

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon