مقایسه بودجه آموزش و پرورش ژاپن و ایران

تعداد کل دانش آموزان ژاپنی در سال تحصیلی جاری حدود نیم میلیون از تعداد دانش آموزان ایران کمتر است با این وجود بودجه امسال آموزش و پرورش ژاپن ۱۶۵ میلیارد یورو است این در حالی‌ست که بودجه امسال آموزش و پرورش ایران ۵٫۲ میلیارد یورو است.  اگر آموزش و پرورش ژاپن را انسان زنده ای فرض کنیم که برای شادابی و مولد بودن به ۱۶۵ میلیارد یورو بودجه نیاز دارد، بودجه ۵٫۲ میلیارد یورویی آموزش و پرورش ایران همان هزینه کفن و دفن این پدیده می شود.  امسال در ایران برای هر دانش آموز حدود ۲ میلیون تومان در نظر گرفته اند در حالی که هزینه سالانه یک زندانی ۱۸ میلیون تومان است یعنی دانش آموزان ما را ۱/۹ یک زندانی در نظر گرفته اند.

#آموزشوپرورش #ژاپن #دیدگاهنو #ایران #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon