منع مسابقه کشتی‌گیر لبنانی با حریف اسرئیلی منجر به خداحافظی وی از تیم ملی این کشور شد

دامنیک ابونادر کشتی گیر لبنانی در پی فشار دولت لبنان برای مسابقه ندادن با حریف اسراییلی، اعلام کرد که دیگر برای این کشور کشتی نخواهد گرفت. فشار بر ورزشکاران جهت عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی عمدتا از سوی جمهوری اسلامی صورت می گیرد که طی چهل سال اخیر ورزشکاران ایرانی به دلیل سیاست رادیکال نظام از مسابقات حذف و یا مجبور به باخت شده‌اند. سعید ملایی جودکار تیم ملی ایران چندی پیش مجبور به ترک مسابقات شد و پس از مسابقات فاش ساخت که تحت فشار مجبور شد بازی خود را ببازد تا مقابل حریف اسرائیلی قرار نگیرد که همین امر منجر به تعلیق فدراسیون جودو در ایران شد.

دامنیک ابونادر کشتی گیر لبنانی در پی فشار دولت لبنان برای مسابقه ندادن با حریف اسراییلی، اعلام کرد که دیگر برای این کشور کشتی نخواهد گرفت pic.twitter.com/xdTVIXFAWW — دیدگاه‌نو (@didgahenow) September 22, 2019

#دامنیکابونادر #کشتیگیرلبنانی #حریفاسراییلی #دولتلبنان #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #ورزشکاراناسرائیلی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon