منوچهر قائدی شهردار سابق صدرا یک سال پیش از کشور فرار کرده بود

منوچهر قائدی که پیشتر شهردار شهر جدید صدرا در استان فارس بود و به اتهام فساد مالی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود از ایران متواری شده است. به گفته دادستان شیراز این متهم یک سال پیش پس از حکم دادگاه از ایران گریخته و خبر متواری شدن وی به تازگی منتشر شده است. همزمان با منوچهر قائدی، ۹ نفر دیگر از همکاران وی بازداشت و آنان نیز به زندان محکوم شده‌اند.

مرداد ماه امسال شهردار بعدی شهر صدار به نام عباس ملک‌زاده نیز به اتهام «فساد مالی» به همراه تعدادی دیگر از مسئولین این شهرداری بازداشت شدند که این خبر به دلیل تکرار فساد در یک شهرداری طی دو سال خبرساز شده بود.


منوچهر قائدی که پیشتر شهردار شهر جدید صدرا در استان فارس بود و به اتهام فساد مالی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود از ایران متواری شده است. به گفته دادستان شیراز این متهم یک سال پیش پس از حکم دادگاه از ایران گریخته و خبر متواری شدن وی به تازگی منتشر شده است. pic.twitter.com/Vu0cDmpoaK — دیدگاه نو (@didgahenow) September 14, 2019

#شهردارصدرا #فساداقتصادی #منوچهرقائدی #دیدگاهنو #فسادمالی #جمهوریاسلامی #گریختنازایران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon