من خدا نیستم، من هیروهیتو هستم

اوت ۱۹۴۵ ژاپن در جنگ جهانی دوم تسلیم آمریکایی‌ها شده بود، حاصل کار دو میلیون کشته و کشوری شبیه به یک مخروبه بود. با آنکه ژنرال مک آرتور در کشتی میسوری امضای تسلیم را از ژاپنی‌ها گرفته بود اما با گذشت یک ماه از استقرار در پایتخت این کشور هنوز امپراتور هیروهیتو ،ملقب به پسر آسمان را ملاقات نکرده بود. مقامات آمریکایی سرنوشت محاکمه امپراطور ژاپن و پایان دادن به سیستم امپراتوری یا بقای امپراتوری را بر عهده ژنرال مک آرتور گذاشته بودند. مک آرتور از مقامات ژاپنی خواست که مقدمات دیدار از امپراتور را فراهم کنند. پاسخ ژاپنی ها منفی بود اما وقتی مک آرتور با عصبانیت اعلام کرد که:” این دستور ژنرال برنده به امپراتور بازنده است و دیدار باید در دفتر من صورت بگیرد”آنها هم کوتاه آمدند و مسوول تشریفات دربار را نزد مک آرتور فرستادند. شروط دربار اینها بود:” امپراتور خداست و کسی از مقامات دون پایه حق حضور در جلسه را ندارد، هیچ عکسی از دیدار گرفته نشود، و ژنرال آمریکایی اجازه دست دادن و لمس او را به خود ندهد”… امپراتور که وارد اتاق شد، مک آرتور با او دست داد و سپس از شانه او گرفت و به سمت عکاس نگهش داشت تا عکسی از او گرفته شود، امپراتور مقدسی که میلیونها نفر به خاطر او به کام مرگ رفته بودند حالا شبیه دانش آموزان مودب و حرف گوش کن شده بود…مذاکره پشت درهای بسته اتفاق افتاد. امپراتور در آن دیدار از جا برخاسته بود و در برابر مک آرتور تعظیم کرده و خواهش کرده بود به ملت او فرصت دوباره برخاستن بدهد و تنها او را مجازات کند. مک آرتور دست اورا صمیمانه گرفته بود و در نهایت کاری کرد که نظام امپراتوری بدون محاکمه نماد ژاپن برقرار بماند تا ملت او با احساس اتحاد و الهام از نماد سنتی امپراتور، دوباره برخیزد، در عوض امپراتور باید فردای آن روز در نطقی رادیویی به مردم ژاپن چند کلمه ساده را می‌گفت:” من خدا نیستم، من هیروهیتو هستم و بابت اشتباهاتم متاسفم!”


در تلگرامبخوانید تصویر : توکیو،ژاپن، سپتامبر ۱۹۴۵ ؛ عکس گیتانو فایلاس از ژنرال مک ارتور و امپراتور هیروهیتو در ستاد مشترک ارتش آمریکا

#جنگجهانیدوم #دیدگاهنو #ژاپن #ژنرالمکآرتور

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon