مواجهۀ خامنه‌ای با دختری که سگ در بغل داشت


در تلگرامبخوانید

سیدمظاهر حسینی، مدیرکل تشریفات دفتر رهبری با نقل خاطره‌ای از کوهنوردی آبت الله خامنه ای میگوید “در برنامه کوهنوردی، ایشان به دختری برخورد که سگی در بغل داشت. شاید اگر هرکدام از ما بودیم به او تذکر می‌دادیم که این سگ نجس است؛ یا ممکن است باعث بیماری شود. اما ایشان رو کرد و از آن دختر خانم پرسید: اسم سگت چیست؟ چقدر دوستش داری؟ سپس گفتند: خب احکام نگهداری از سگ را هم می‌دانی؟ چند نمونه را برایش گفتند و سپس منبعی را معرفی کردند تا به آن رجوع کند و بخواند. دختر جوان که از این نحوه برخورد اشک بر دیدگانش جاری شده بود، گفت: من چطور بگویم شما را دیده‌ام. رهبری چفیه خود را به او هدیه دادند. این دختر دو روز بعد با دفتر تماس گرفت و گفت: به آقا بگویید بنده ارادتمندشان هستم! این درحالی است که سال هاست با خودروهایی که سگ و حیوانات خانگی در آن باشد برخورد میشود و این حیوانات حتی اگر به همراه صاحب اشان در خیابان دیده شوند توسط ماموران شهری با خشونت تمام جمع آوری و کشته میشوند.

#حیواناتخانگی #خامنهای #معدومکردنحیواناتخانگی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon