موضع جدید وزارت خارجه آمریکا علیه فساد علی خامنه‌ای

امروز روز مبارزه با فساد است. متاسفانه برای مردم ایران ، حکومتشان پرازافراد ریاکار فاسد است. مثل آیت الله خامنه‌ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات به ارزش میلیاردها دلاردارد. این مرد به اصطلاح مقدس املاک اقلیت های دینی را می بلعد، بعد آنها را به سپاه پاسداران منتقل می کند.

در تلگرام بخوانید

همچنین اکانت رسمی وزارتخارجه ایالات متحده آمریکا در دو توییت دیگر درخصوص صادق محصولی تحت عنوان سردار میلیاردی و آیت الله مکارم شیرازی تحت عنوان سلطان شکر یاد کرده است. آقای محصولی متهم به ارتباط با سپاه پاسداران جهت ساخت و قردادهای نفتی و ساختمانی است و مکارم شیرازی متهم به « پر کردن بازار با شکر گران قیمت» که از این طریق میلیون‌ها دلار سود کرده است.

امروز #روز_مبارزه_با_فساد است. متاسفانه برای مردم #ایران، حکومتشان پرازافراد ریاکار فاسد است. مثل آیت الله #خامنه ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات به ارزش میلیاردها دلاردارد. این مرد به اصطلاح مقدس املاک اقلیت های دینی را می بلعد، بعد آنها را به سپاه پاسداران منتقل می کند. pic.twitter.com/KMBBl8JMFB — USA darFarsi (@USAdarFarsi) December 10, 2018

#سیدعلیخامنهای #وزارتخانهآمریکا #آمریکا #فسادخامنهای #ایالاتمتحده #دیدگاهنو #ایران #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon