موضع‌گیری محمد خاتمی درخصوص تروریستی خواندن سپاه

سیدمحمدخاتمی رئیس جمهوری سابق جمهوری‌اسلامی در واکنش به قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی خارجی توسط ایالات متحده آمریکا گفت: تروریستی خواندن سپاه، خلاف ضوابط بین‌المللی است. سپاه برآمده از متن انقلاب و در کنار مردم است! آنچه درباره سپاه انجام داده‌اند، به محبوبیت بیشتر سپاه می‌انجامد! و جمهوری اسلامی را از اهداف بلند و بزرگ خود از جمله مبارزه با ترور و تروریسم باز نخواهد داشت.

#سپاهپاسدارانانقلاباسلامی #آمریکا #سپاهتروریستی #محمدخاتمی #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon