مکارم شیرازی؛ شرکت در برنامه «برنده باش» مجاز نیست

ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید وابسته به حکومت جمهوری‌اسلامی در استفتایی که از او شده است شرکت در برنامه برنده باش را مجاز ندانست. مسابقه بزرگ برنده‌باش از طریق شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا و پخش است که به شرکت‌کنندگان در این مسابقه در صورت پاسخ صحیح به هر سوال به صورت پلکانی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان ارائه می‌شود. شرط حضور دراین برنامه خرید سوال و پاسخ درست به آنها از طریق اپلیکیشن مخصوص است. در صورت پاسخ درست چهار نفر به مسابقه حضوری دعوت می‌شوند. مکارم شیرازی از روحانیون وابسته به حکومت جمهوری‌اسلامی که به «سلطان شکر» معروف است و وی قدرت انحصاری این موضوع را در اختیار دارد و گفته می‌شود وی یکی از سرمایه‌گذاران عمده محسوب می‌شود که پول‌های نقدی ایشان در بانک‌های متعددی بسیار بالا تخمین زده شده است.

#برندهباش #دیدگاهنو #سلطانشکر #مکارمشیرازی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon