نامه قاسم سلیمانی به فرمانده سابق نیروهای آمریکا

ژنرال بازنشسته دیوید پترائوس، فرمانده سابق نیروهای آمریکا در خاورمیانه و عراق یک پیغام دریافتی از سوی سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را افشا کرده که در آن خود را کنترل کننده سیاست ایران در عراق، سوریه، افغانستان و غزه معرفی می‌کند.

#سپاهپاسداران #ژنرالدیویدپترائوس #دیدگاهنو #نیرویقدس #قاسمسلیمانی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon