نجفی تهرانی به تناقض آشکار گفتار و رفتار علی خامنه‌ای انتقاد کرد

نجفی تهرانی از روحانیون منتقد حکومت جمهوری اسلامی که بارها در خصوص رویکرد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مطالبی نوشته است این بار به سیاست رهبر جمهوری اسلامی در مورد «تایید فیلترینگ علی خامنه‌ای در فضای مجازی» واکنش نشان داده است. وی در توییتر خود چنین نوشته است که «تناقض آشکار در گفتار و رفتار رهبر ج.ا وجود دارد. چرا که وی از طرفی به جوانانش توصیه میکند که در فضای مجازی حضور داشته باشند اما از طرف دیگر نه تنها به مسئولان توصیه نمیکند که سرعت اینترنت را پایین نیاورده و شبکه های اصلی را فیلتر نکنند بلکه با سکوت خود فیلترینگ را تایید می کند.»

تناقض آشکار در گفتار و رفتار رهبر ج.ا وجود دارد. چرا که وی از طرفی به جوانانش توصیه میکند که در #فضای_مجازی حضور داشته باشند اما از طرف دیگر نه تنها به مسئولان توصیه نمیکند که سرعت اینترنت را پایین نیاورده و شبکه های اصلی را فیلتر نکنند بلکه با سکوت خود #فیلترینگ را تایید می کند. — نجفی تهرانی (@najafi_tehrani) January 10, 2019

#فیلترینگ #فضایمجازی #علیخامنهای #دیدگاهنو #نجفیتهرانی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon