نرخ بادیگارد ⁩هنربندان⁩ و سلبریتی⁩‌های حکومتی در ایران چقدر است؟

‏در ایران ⁩دستمزد بادیگاردهایی که فقط اندام تنومند دارند، ساعتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار، روزانه ۴۰۰ تا ۴۵۰هزار تومان و ماهانه پنج میلیون است و بادیگاردهای حرفه‌ای روزانه تا یک میلیون تومان دستمزد می‌گیرند. حضور بادیگاردهای متعدد در کنار سلبریتی‌ها همواره با حواشی مختلفی روبرو شده است و در سال‌های اخیر حضور این بادیگاردها گویا به مسابقه میان این افراد تبدیل شده است.

#بادیگارد #جمهوریاسلامی #دیدگاهنو #سلبریتیها

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon