نمایش سالانه در بیت رهبری

علی خامنه ای اینبار نیز مراسمی با عنوان “دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رهبری” ترتیب داد تا مجددا با یک نمایش تکراری فضای رسانه ای را تحت تاثیر قرار دهد. خامنه ای همواره در تلاش بوده است تا خود را فردی پذیرای نقد نشان دهد هرچند در تمام سالهای رهبری یکبار هم حاضر به گفتگو با خبرنگاری حتی از رسانه های وابسته و یا نزدیک به خود نشده است. علاقه خامنه ای به تحت کنترل بودن کوچکترین و کمترین مسائل سبب پدید آمدن چندین و چند نهاد اطلاعاتی و امنیتی موازی شده است و آمار دقیقی وجود ندارد که چه میزان از ثروت ایرانیان صرف نهادهای طویل امنیتی و اطلاعاتی زیر نطر خامنه ای میشود.

در تلگرام بخوانید

دانشجویان و تشکل های حاضر در مراسم دیدار با رهبری در مرحله اول باید توسط دفتر او به این مراسم دعوت شوند، سپس هرتشکل دعوت شده باید مشخص کند که در صورت طرح سوال، دقیقا این سوال چه خواهد بود. در طول این سالها بارها ویدئوهایی از سوالات چالشی خطاب به رهبر ایران منتشر شده است که در آنها دانشجویان با شور و حرارت سوالاتی به زعم خود چالشی را با شخص اول مملکت مطرح میکنند و در حضور او از نبود نظارت بر نهادهای زیر دست او انتقاد میکنند. در مواردی حتی فرد سوال کننده به آزار اذیت منتقدان خامنه ای اشاره میکند و انتقادات تندی که همگی با پاسخ کوتاه و انکار اکثریت آنها توسط خامنه ای باطل میشود.

یکی از دلایلی که پرسش ها از خامنه ای را به صدر اخبار میبرد، نبود رسانه های مستقل و شفافیت در ایران است. سوالاتی که در کشورهای غربی بطور روزمره توسط رسانه ها از اصحاب قدرت پرسیده میشود، پرسیدن بخش اندکی از آنها در طول چند دقیقه باعث شگفتی تحلیلگران مسائل ایران میشود! و نتیجه مورد نظر خامنه ای که نمایش نقدپذیری است هم محقق میشود البته بدون اینکه اتفاق خاصی بیافتد. بطور مثال دانشجوی سوال کننده به وضعیت حصر موسوی و کروبی اشاره میکند یا به سرکوب مخالفان خامنه ای و یا حتی اشاره به نبود هیچ نظارتی بر نهادهای منصوب رهبر، انتقاد از دستگاه قضایی و ده ها مورد دیگر که با پاسخ بی ربط خامنه ای مواجه میشود.

بعضی تحلیلگران مسائل ایران درباره این جلسات دچار اشتباه احساسی میشوند و این اتفاقات را به بازتر بودن فضای نقد در دایره قدرت تعبیر میکنند در صورتی که واقعا در طول این سالها کدامیک از این نقدها پاسخ مناسب و نتیجه ایی درخور داشته است؟ اگر فیلم مراسم دیدارهای دانشجویی دوران ریاست جمهوری محمدخاتمی را نگاه کنیم، عملا مشکلات و سوالات همان است که امروز هم شنیده میشود. آیا هنور کسی هست که نداند که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با دستور علی خامنه ای به صغیر و کبیر رحم نمیکنند؟ کسی هست که وضعیت اسف بار دستگاه قضائی و نبود عدالت را منکر باشد؟کسی هست که نداند صداوسیما با استفاده از ثروت مردم ایران تبدیل به دستگاه تبلیغات رهبر جمهوری اسلامی بدل شده است؟ کسی منکر نفوذ سپاه تحت فرمان خامنه ای در ریزترین بخش های سیاست و اقتصاد است؟ کسی انکار میکند که سیاست های علی خامنه ای؛ توسعه طلبی منطقه ایی و صدور ایدئولوژی به کشورهای منطقه و ستیز با غرب امروز ایران را در حقیرترین وضعیت جهانی اش قرار داده است؟

عجیب است پس از گذشت بیش از بیست سال از رهبری علی خامنه ای، هنوزهم بعضی تحلیلگران و اصحاب رسانه از چنین نمایش هایی به وجد می آیند و دربرابر نمایشی بودن آن موضع میگیرند. آنها اغلب میگویند که دانشجویانی که به این مراسم رفته اند، هرگز چیزی درباره ساختگی بودن سوالات مطرح نکرده اند و این مراسم نشان میدهد که “درجه ای” از آزادی بیان توسط خامنه ای تحمل میشود که البته قابل توجه است! نکته ای که این تحلیلگران از آن غافل هستند، تفاوت بین نمایشی و ساختگی بودن است، این مسئله حتی در مورد انتخابات ها نیز صادق است. رهبر ایران فضا را تدارک میبیند و مهندسی میکند. طبیعتا اگر به دانشجویان منتخب از تشکل های رسمی دانشجویی -که هنوز تعطیل نشده و یا اعضایشان زندانی نشده اند- بگویند از رهبر سوال کنید، پیدا خواهند شد کسانی که سوالاتی “چالشی” بپرسند. سوالاتی که بدون هیچ خطر و یا هزینه و حتی پاسخ و نتیجه ایی صرفا نمایش معرکه رهبر ایران را تکمیل میکند.

در تلگرام بخوانید

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon