نماینده اصلاح‌طلب قبر پدرش را امامزاد کرد

نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی برای پدرش زیارتگاهی شبیه به امامزاده درست کرده است. میرحمایت میرزاده نماینده اصلاح طلب شهرستان گرمی در مجلس است که ضمن ساخت مسجدی به نام پدرش، زیارتگاهی شبیه به زیارتگاه اغلب ائمه و صحابه صدر اسلام است.

#دیدگاهنو #مجلسشورایاسلامی #میرحمایتمیرزاده #نمایندهاردبیل

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon