نماینده مجلس؛ مجلس در … امور است. در رأس امور نیست

حسین‌علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با چند روزنامه‌نگار می‌گوید؛مجلس در … امور است. در رأس امور نیست. آقای شهریاری خود خواهان عدم سانسور سخنان‌ش شده است.


© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon