نیروی انتظامی حق دخالت در مجوز و محتوای کنسرت ندارد


در تلگرامبخوانید

طبق مصوبه هیئت دولت به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آئین نامه اماکن عمومی اصلاح شد. در این اصلاحیه آمده است که صدور مجوز اجرای برنامه های فرهنگی و هنری از جمله اجرای صحنه ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نیروی انتظامی موظف است ظرف ده روز نظر خود را درباره ارایه نظم و امنیت محل مراسم بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان اعلام نماید.


#حسنروحانی #دیدگاهنو #لغوکنسرتها

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon