هاشمی قهر کرد، جلسه شوراى شهر تهران به تشنج کشیده شد

در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران اعضای این شورا جزئیات طرح ادغام معاونت‌های شهرداری تهران را در دستور کار داشتند که جلسه به تشنج کشیده شد.در ادامه جلسه محمد سالاری نسبت به مطرح نشدن جزئیات یکی از بندهای طرح پیشنهادی به محسن هاشمی اعتراض کرد که هاشمی در پاسخ گفت: جزئیات این بند مطرح شده اما شما متوجه نشدید. سالاری یکبار دیگر خطاب به هاشمی گفت: شما هر جسله شورا را یک جور اداره می‌کنید و این درست نیست که هاشمی در پاسخ گفت: آقای سالاری لطفا شانتاژبازی نکنید. طی تصویب پیشنهاد مذکور و درگیری لفظی سالاری و هاشمی موجب شد ریاست شورای شهر تهران با حالت قهر از صحن علنی خارج شود و اعضا از جمله میرلوحی و میلانی برای دلجویی از محسن هاشمی به همراه وی از صحن شورا خارج شدند.


#دیدگاهنو #شهرداریتهران #شورایشهرتهران #محسنهاشمی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon