هالک بانک ترکیه به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شد

بانک ترکیه‌ای هالک بانک در دادگاه فدرال منهتن نیویورک به دلیل دور زدن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و مشارکتش در طرح غیر قانونی جابجایی میلیاردها دلار متهم شد. پیش از این محمد هاکان آتیلا، از مقامات ارشد این بانک دولتی ترکیه، نیز در دادگاه فدرال منهتن به همین اتهام محاکمه و گناهکار شناخته شده بود، امری که باعث شد او مدت ۳۲ ماه در زندان به سر می‌برد. پرونده آقای آتیلا و محکومیت وی با واکنش تند دولت ترکیه مواجه شده بود.

#محمدهاکانآتیلا #دیدگاهنو #ترکیه #هالکبانک #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon