«هدف از اعزام نظامیان بیشتر به عربستان افزایش فشارها به جمهوری‌اسلامی است»

دیوید شینکر، دستیار وزیر خارجه آمریکا، اعزام نظامیان بیشتر به عربستان را به دلیل افزایش فشارها به جمهوری‌اسلامی عنوان کرد. وی در نشست خبری گفت: ارسال نظامیان بیشتر به عربستان بعد از افزایش تنش‌ها پیرامون حمله به تاسیسات نفتی این کشور صورت گرفت و هدف آن افزایش فشارها به جمهوری اسلامی است.» وی همچنین تاکید کرد که آمریکا برای تشکیل ائتلاف دریایی که هدف آن مقابله با جمهوری اسلامی است، با صبر و حوصله پیش خواهد رفت.


شینکر، دستیار وزیر خارجه آمریکا:ارسال نظامیان بیشتر به عربستان بعد از افزایش تنش‌ها پیرامون حمله به تاسیسات نفتی این کشور صورت گرفت و هدف آن افزایش فشارها به ج.ا است.»وی همچنین تاکید کرد که آمریکا برای تشکیل ائتلاف دریایی که هدف آن مقابله با ج.ا است، با صبر و حوصله پیش خواهد رفت. pic.twitter.com/ZsTHv0843L — دیدگاه‌نو (@didgahenow) October 19, 2019

#آمریکا #تحریم #تاسیساتنفتی #دیویدشینکر #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #عربستان #نیروهاینظامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon