همراهی اصلاح طلبان با نشنیدن های رهبر

رهبر جمهوری اسلامی عادت های مختلف سالیانه، ماهیانه و روزانه دارد که بخواهیم‌ یا نخواهیم بر سرنوشت همه ما موثر است. یکی از عادت های او  -با دوره تناوب یک سال- سخنرانی به مناسبت سیزده آبان می باشد که تاکنون بیست و نه بار تکرار شده است. دقت در محتوای سخنرانی های سیزده آبان او از سال شصت و هشت تاکنون نشان می دهددر آخرین سخنرانی او ،” گفته” ای وجود نداشت که در بیست و هشت بار گذشته مطرح نشده باشد. اما در سخنرانی سال جاری او ، جای یک ” ناگفته ” مهم، خالی بود.‌ تنها یک روز پیش از این سخنرانی. منابع امریکایی اسنادی را آزاد کردند که به گفته امریکایی ها تمایل جمهوری اسلامی برای همکاری با سازمان تروریستی القاعده را ثابت می کند.

در تلگرام بخوانید

ادعای جدید راست باشد یا دروغ ، می تواند یکی از‌خطرسازترین اقدامات امریکا علیه ایران تلقی شود. اما رهبر جمهوری اسلامی در درشت گویی های جدید خود علیه امریکا ترجیح داد از کنار این موضوع بگذردو کوچک ترین اشاره ای به آن نداشته باشد. او که حاضر نیست فرصت ایجاد شده به خاطر اظهارات نابخردانه ترامپ را از دست بدهد با چشم بستن عمدی بر تهدیدات واقعی ، تلاش می کند بر موج‌احساسات ملی گرایانه سوار شود و مردم خسته از جمهوری اسلامی را پشت سر خود متحد کند. در نابخردانه بودن وحتی خصمانه بودن بخشی از اظهارات ترامپ، به خصومت توصیف ملت ایران به عنوان تروریست ، هیچ‌تردیدی نیست. اما خامنه ای به خوبی می داند بخشی از دشمنی های خارجی ناشی از بلند پروازی ها و دشمن‌تراشی های اوست . به باور خامنه ای ، بهترین راه برای غافل سازی مردم از ریشه این بخش از دشمنی ها ، معطوف کردن افکار عمومی به بخش دیگری از اقدامات و اظهارات خصمانه است که بزرگنمایی آنها می تواند موجب اتحاد ملت – حکومت ولو به صورت موقت شود. او در این مسیر بر روی کمک‌برخی منتقدان داخلی و قدرت رسانه ای و نفوذ کلام آنان ، حساب ویژه باز کرده است. آنها نیز خیال سید علی خامنه ای را آسوده کرده اند.

بر منتقدان داخلی رهبر به ویژه آنان که هنوز به سهمی ناچیز از قدرت در ازای فروش همه اعتبار خویش چشم‌دارند حرجی نیست. حتی در برخی موارد، می توان آنان را به خاطر ایستادگی در برابر تهدید خارجی ، تحسین کرد . اما بخشی از‌ مواضع این گروه بهیچوجه قابل توجیه و تحمل پذیر نیست. گروهی از اصلاح طلبان در داخل وبرخی یاران آنان از‌ پاریس تا واشنگتن ، گاه با صدایی بلند ، فریاد “ظاهرا ملی گرایانه ” سر می دهند در حالیکه بهره اصلی از این فریادها، نصیب افراد و نهادهایی می شود که دشمنی آنان با ملت ایران و کشور ایران ، اگر از دشمن‌خارجی بیشتر نباشد کمتر نیست. نتیجه این‌حمایت ها نیز مشخص است : اولا دشمنان داخلی ملت و کشور ، با خیالی آسوده تر به چپاول اقتصادی و سیاسی ادامه می دهند ثانیا سران نظام بدون‌هیچ‌مانعی ، اقداماتی را پیگیری می کنند که بهانه لازم‌ برای دشمنان خارجی فراهم و خطرات بیشتری را متوجه کشور می نماید.

چک‌سفید امضای اصلاح طلبان و یاران تبعیدی آنها به رهبر ، او را آسوده خیال کرده که حتی در تظاهر به احساسات ملی گرایانه ، بیش از توجه به حساسیت های ملی ، به رضایت متحدان غیر ایرانی ، بیندیشد. در این جلب رضایت، برخی گروههای لبنانی و فلسطینی در اولویت هستند زیرا تحرکات آنها می تواند برخی قدرت جهانی را به مذاکره و تبادل امتیاز با نظام‌ولایت فقیه وادار کند. جدید ترین‌نمونه از ترجیح متحدان‌عرب بر حساسیت های ملی ، پس از سخنرانی اخیر رئیس جمهور امریکا ، مشاهده شد. ترامپ‌در این‌سخنرانی ، دو گزافه گفت : یکی تروریست نامیدن ملت ایران‌و دوم‌ استفاده از نام مجعول برای خلیج فارس. سید علی خامنه ای از سخن اول ترامپ ، به خوبی بهره برداری کرده و می کند . او با توسل به همان‌عبارت و با به خدمت گرفتن توان رسانه ای و مردمی اصلاح طلبان ، احساسات ضدامریکایی را برانگیخته و در خدمت اهداف خود گرفته است. اما در مورد به کارگیری عبارت ” خلیج عربی ” توسط ترامپ ، هیچ اعتراضی نکرد. می توان درک‌ کرد که چرا خامنه ای افشای اسناد ارتباط جمهوری اسلامی با القاعده – جعلی یا واقعی- توسط امریکا را نادیده می گیرد . او همچنان نیازمند زنده نگهداشتن سوژه ای است که دشمنی رئیس جمهور امریکا با ملت ایران را آشکار می سازد . تکرار چند باره سخن رئیس جمهور امریکا مبنی بر توصیف ملت ایران به عنوان تروریست ، با این هدف صورت می گیرد. رهبر جمهوری اسلامی می داند پرداختن به سوژه جدید یعنی اتهام خطرناک همکاری جمهوری اسلامی با القاعده ، بار دیگر اذهان ایرانیان را متوجه خصومت دولتین و ریشه های آن خواهد کرد و سوژه نان و آب دار قبلی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. گمان می کنم‌دلیل اصلی سکوت آقای خامنه ای در برابر اتهام جدید امریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ، همین‌باشد. اما اینکه رهبر جمهوری اسلامی ، استفاده ترامپ از عنوان جعلی برای خلیج فارس را نشنیده می گیرد نکته ای است که نباید از آن غفلت کرد . به ویژه آنکه مهم ترین متحدان‌منطقه ای نظام ولایت فقیه همچون سوریه و حزب اله لبنان نیز از همین‌عبارت استفاده می کنند.

معتقدم رهبر جمهوری اسلامی اصولا تعصبی نسبت به ایران و نمادهای آن ندارد. پس از او توقعی نیست. اما در ماجراهای اینچنینی ، نمی توان سهم کسانی که پرچم مردمسالاری و حمایت از ایران و ایرانی به دست گرفته اند را نادیده گرفت. حمایت غیر مشروط آنها از بازوی مسلح رهبر – سپاه – به بهانه وجود تهدید خارجی ، خیال خامنه ای را آسوده کرده که برای پیشبرد اهداف خود در داخل و خارج از کشور، از توان رسانه ای و نفوذ کلام اصلاح طلبان و برخی اپوزیسیون نمایان برخوردار است . پس لازم نیست که حتی برای حفظ ظاهر از موضوعی سخن بگوید که نه خود او به آن اعتقاد دارد نه خوشایند متحدان رهبر در منطقه است ؛ همان متحدانی که از جیب ملت ایران تغذیه می شوند و کارت های بازی رهبر در تعاملات جهانی او هستند. اما باید به اصلاح طلبان هشدار داد امتیاز دهی یک طرفه آنان به دشمنان داخلی ملت ایران در ذهن ایرانیان باقی خواهد ماند ؛ حتی اگر به بهانه مقابله با دشمن فرضی خارجی باشد.

در تلگرام بخوانید

#خامنهای #دیدگاهنو #مجتبیواحدی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon