واکنش تند ترامپ در مقابل سخن کارتر

ترامپ در واکنش به کارتر که گفته بود او رییس‌جمهور مشروعی نیست: «کارتر رئیس‌جمهور افتضاحی بود… او رییس‌جمهور خوبی نبود. نگاه کنید با ایران چه اتفاقی افتاد؛ آن یک فاجعه بود. ایران با او چه کرد؟ آنها گیجش کردند. احتمالا به همین دلیل ریگان رییس‌جمهور شد.»

#آمریکا #دیدگاهنو #دونالدترامپ #جمهوریاسلامی #جیمیکارتر

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon