وریا غفوری بازیکن استقلال به دادسرا احضار شد

وریا غفوری بازیکن شناخته شده استقلال که مواضع سیاسی وی بارها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود به درخواست مدعی‌العموم به شعبه ششم بارپرسی دادسرای جرایم رایانه ای به جهت پاسخ به «پاره ای توضیحات» احضار شد. آقای غفوری به در دادسرا باید درخصوص فعالیت های اینستاگرامی خود در دادسرای جرایم رایانه ای پاسخگو شود. وریا غفوری پیشتر در اینستاگرام خود درخصوص «دختر آبی» مطالبی منتشر کرده بود که گفته می شود دلیل احضار وی نیز این مطالب بوده است.

#دادسرایجرایمرایانهای #وریاغفوری #استقلال #دیدگاهنو #احضار #دخترآبی #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon