وزیر اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرد

علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌گوید؛ وزارت اطلاعات خبر شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرده است. وی در این خصوص گفت: «طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه شکنجه نشده است.» امروز اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسه‌ای با وزیر اطلاعات و همکارانش برای بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت داشتند. به گفته سخنگوی کمیسسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این جلسه وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد تاکید کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است.

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی پیشتر اعلام کرده بود که این فعال کارگری برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه خود و سپیده قلیان «تحت فشار است.» به گفته فرزانه زیلابی، آقای بخشی از سوی «افراد مختلف» برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار دارد. اسماعیل بخشی پیشتر در صفحه اینستاگرام خود آقای علوی وزیر اطلاعات را به مناظره در پخش زنده تلویزیونی دعوت کرده بود.

#شکنجهاسماعیلبخشی #وزیراطلاعات #دیدگاهنو #وزارتاطلاعات #اسماعیلبخشی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon